Đăng ký

Giải bài 34 trang 17 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tình bỏ túi
Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác cũng sử dụng tương tự.

a) Giới thiệu một số nút (phím) trong máy tính bỏ túi (hình 13):

- Nút mở máy: ON/C

- Nút tắt máy: OFF

- Các nút số từ 0 đến 9: 0 1 2 3... 9

- Nút dấu cộng: +

- Nút dấu "=" cho phép hiện ra kết quả trên màn hình hiện số: =

- Nút xóa (xóa số vừa đưa vào bị nhầm): CE

b) Cộng hai hay nhiều số:

c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng:

1364 + 4578;   6453 + 1469;   5421 + 1469;

3124 + 1469;   1534 + 217 + 217 + 217

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Khi cộng với một số nhiều lần (số hạng lặp lại đặt sau) ta nên áp dụng cách bấm như sau để được nhanh hơn.

1534 + 217 + 217 = 2185

Giải:

1364 + 4578 = 5942;           6453 + 1469 = 7922;

5421 + 1469 = 6890;           3124 + 1469 = 4593;

1534 + 217 + 217 + 217 = 2185.