Đăng ký

Giải bài 26 trang 16 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho các số liệu về quãng đường bộ:
Hà Nội - Vĩnh Yên:  54km,
Vĩnh Yên - Việt Trì:  19km.
Việt Trì - Yên Bái : 82km.
Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.

Hướng dẫn giải

Quãng đường ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì là:

54 + 19 + 82 = 155 (km).

shoppe