Đăng ký

Giải bài 37 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac để tính nhẩm:

Ví dụ:  13 . 99 = 13 . (100 - 1) = 1300 - 13 = 1287.

Hãy tính: 16 . 19;      46 . 99;               35 . 98.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Viết một thừa số trong tích ban đầu thành hiệu, tỏng đó số bị trừ và số trừ nhân với thừa số còn lại của tích ban đầu bằng số chẵn chục, chẵn trăm, chẵn nghìn.

Giải: 

16 . 19 = 16(20 - 1) = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 16 = 304;

46 . 99 = 46(100 - 1) = 46. 100 - 46. 1 = 4600 - 46 = 4554;

35 . 98 = 35(100 - 2) = 35. 100 - 35. 2 =  3500 - 70 = 3430.