Giải bài 31 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   a) Vẽ góc xOy có số đo \(126^0\).

   b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

 

Hướng dẫn giải

      a)  Dùng thước đo góc ta vẽ được góc xOy = \(126^0\)

      b)  Oz là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\) thì   \(\widehat{xOz}= \widehat{yOz}= 126^0: 2= 63^0\)

     Vậy để vẽ tia phân giác của góc \(\widehat{xOy}\) ta vẽ góc \(\widehat{xOz}= 63^0\)

    

Tags Bài 31 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2) Vẽ góc xOy

Có thể bạn quan tâm