Giải bài 36 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 80o. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính góc mOn.

Hướng dẫn giải

    Hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox.

   Mà \(\widehat{xOy}< \widehat{xOz}( 30^0 < 80^0)\) nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz.

   Do đó: \(\widehat{xOy}+ \widehat{xOz}= \widehat{xOz}\)

  \( \widehat{yOz}= \widehat{xOz}- \widehat{xOy}= 80^0 - 30^0 = 50^0\)

   Tia Oy nằm giữa hai Ox, Oz;

   Tia Om nằm giữa hai tia Ox, Oy;

   Tia On nằm giữa hai tia Oz, Oy; 

    Nên tia Oy nằm giữa hai tia Om,On do đó: 

   \(\widehat{mOn}= \widehat{mOy}+ \widehat{yOn}= \dfrac{30^0}{2}+ \dfrac{50^0}{2}= 40^0\)

Tags Bài 36 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2) Tính góc mOn

Có thể bạn quan tâm