Giải bài 35 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo aOb.

Hướng dẫn giải

   Góc \(\widehat{xOy}\ bẹt \ nên \ \widehat{xOy }= 180^0\)

   Om là tia phân giác của góc \(\widehat{xOy }\) nên : 

   \( \widehat{xOm }= \widehat{yOm }= \widehat{xOy}: 2= 180^0 : 2= 90^0\)

   Tia Oa là tia phân giác của góc \(\widehat{xOm}\) nên: 

   \(\widehat{aOm}= \widehat{xOm}:2 = 90^0 : 2= 45^0 \)

   Tia Ob là tia phân giác của góc \(\widehat{yOm}:2 = 90^0 :2= 45^0\)

   Tia Om nằm giữa hai tia Ox, Oy;

   Tia Oa nằm giữa hai tia Ox, Om;

   Tia Ob nằm giữa hia tia Oy, Om;

    Nên tia Om nằm giữa hai tia Oa, Ob nên: 

   \(\widehat{aOb}= \widehat{aOm}+ \widehat{mOb}= 45^0+ 45^0 = 90^0 \)

   Vậy \(\widehat{aOb}= 90^0\)

Tags

Có thể bạn quan tâm