Giải bài 32 trang 87 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng:

 

Hướng dẫn giải

    Giải: 

  Câu a) và d) đúng.

Có thể bạn quan tâm