Đăng ký

Giải bài 124 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Giải bài 124 trang 48 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Số có đúng một ước là 1.

Hợp số lẻ nhỏ nhất là 9.

Số không phải là hợp số, không phải là số nguyên tố và khác 1 là số 0.

Số nguyên tố lẻ nhỏ nhất là 3.

Giải:

Vậy máy bay có động cơ ra đời vào năm 1903.

shoppe