Đăng ký

Giải bài 117 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117; 131; 313; 469; 647

Hướng dẫn giải

Giải:

Các số nguyên tố là 131; 313; 647.