Đăng ký

Giải bài 116 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Giải bài 116 trang 47 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

\(83 \in P;\)              \(91 \notin P;\)

\(15 \in N;\)              \(P \subset N.\)