Đăng ký

Giải bài 115 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312; 213; 435; 417; 3311; 67

Hướng dẫn giải

Giải:

Các số 312, 213, 435 và 417 là hợp số vì chúng lớn hơn 1 và chia hết cho 3.

Số 3311 là hợp số vì số này lớn hơn 1 và chia hết cho 11.

Số 67 là số nguyên tố vì nó lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

shoppe