Đăng ký

Giải bài 119 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

 Thay chữ số vào dấu * để được hợp số:

\(\overline{1*}\)     ;      \(\overline{3*}\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Sử dụng bảng số nguyên tố để tìm các số nguyên tố từ đó suy ra các hợp số.

Giải:

Trong bảng số nguyên tố có 11, 13, 17, 19 là các số nguyên tố có dạng \(\overline{1*}\).

Vậy các hợp số có dạng \(\overline{1*}\) là 10, 12, 14, 16, 18.

Trong bảng số nguyên tố 31, 37 là số nguyên tố có dạng \(\overline{3*}\).

Vậy các hợp số có dạng \(\overline{3*}\) là 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39.

shoppe