Đăng ký

Giải bài 120 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thay chữ số vào dấu * để được các số nguyên tố:

\(\overline{5*}\)       ;      \(\overline{9*}\)

Hướng dẫn giải

Giải:

Trong bảng số nguyên tố có 53, 59 là các số nguyên tố có dạng \(\overline{5*}\)

Trong bảng số nguyên tố có 97 là số nguyên tố có dạng \(\overline{9*}\)