Đăng ký

Giải bài 103 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

      Hướng dẫn:

      Lập bảng các số hạng của A và B sau đó lấy từng số hạng của A cộng với từng số hạng của B

      Số có chữ số tận cùng là số chẵn thì chia hết cho 2.

      Giải:

      a)

  2 3 4 5 6
21 23 24 25 26 27
22 24 25 26 27 28
23 25 26 27 28 29

      Từ bảng trên ta thấy có 15 tổng được tạo thành, trong đó có 7 tổng khác nhau: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.

      b) Có 7 tổng chia hết cho 2 là:

      3 + 21, 5 + 22; 2 + 22, 4 + 22; 6 + 22, 3 + 23; 5 + 23.