Đăng ký

Giải bài 102 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Lưu ý: Cần nêu đủ các ước âm và ước dương.

Giải:

Ư(-3) = {-1; 1; -3; 3} hoặc viết gọn là Ư(-3) = {\(\pm 1; \pm 3\)};

Ư(6) = {\(\pm 1; \pm 2;\pm3;\pm6\)};

Ư(11) = {\(\pm 1; \pm 11\)};

Ư(-1) = {\(\pm 1\)}.