Đăng ký

Bài 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) \(15x = -75\);                  b) \(3\left| x \right| = 18\)

Hướng dẫn giải

Áp dụng: a.b = c => a = c : b hoặc b = c : a

Lời giải chi tiết

a) 

\(\begin{array}{l}
15x = - 75\\
x = \left( { - 75} \right):15\\
x = - 5
\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}
3\left| x \right| = 18\\
\left| x \right| = 18:3\\
\left| x \right| = 6
\end{array}\)

Nên \(x = 6\) hoặc \(x = -6\)

Đáp số: a) x = -5

             b)   x = 6; x = -6

      

      

shoppe