Đăng ký

Bài 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm năm bội của: 3; -3.

Hướng dẫn giải

Cho \(a,b \in Z,b \ne 0\). Nếu có số nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a chia hết cho b. Ta còn nói a là bội của b và b là ước của a.

Chú ý: số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

Số 0 không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

Các số 1 và - 1 là ước của mọi số nguyên.

Nếu c vừa là ước của a vừa là ước của b thì c cũng là ước chung của a và b.

Tổng quát: Muốn tìm bội của 1 số nguyên a bất kỳ ta lấy a nhân với các số: 0, -1, 1, 2, -2....kết quả tìm được chính là bội của số nguyên a.

Lời giải chi tiết

Có thể chọn năm bội của 3, -3 là -6; -3; 0; 3; 6.

Bài này có rất nhiều đáp án, tùy theo cách bạn chọn các bội của hai số này.

shoppe