Đăng ký

Giải bài 105 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền số vào ô trống cho đúng:

Giải bài 105 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Nếu a = b.q thì a chia cho b được q và ta viết a : b = q.

Nếu a = 0, b = 0 thì a : b = 0.

Giải:

 

Giải bài 105 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6