Đăng ký

Bài 87 trang 93 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Biết rằng 3 = 9. Có còn số nguyên nào khác mà bình phương của nó cũng bằng 9 ?

Hướng dẫn giải

Còn số -3  vì:  (-3)2 = (-3). (-3) = 3.3 =  9.

shoppe