Đăng ký

Bài 82 trang 41 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Toán vui. Một con ong và bạn Dũng cùng xuất phát từ A đến B. Biết rằng mỗi giây ong bay đươc 5m và mỗi giờ Dũng đạp xe đi được 12 km. Hỏi con ong hay bạn Dũng đến B trước?

Hướng dẫn giải

Ta có: quãng đường = vận tốc x thời gian

Vì con ong và bạn Dũng cùng đi trên một quãng đường nên ai/con có vận tốc nào lớn hơn (nhanh hơn) thì sẽ đến B trước.

Lời giải chi tiết

 Đổi vận tốc của bạn Dũng từ km/h sang m/s

1km = 1000 m; 1h = 3600 giây.

\(1\frac{{km}}{h} = \frac{{1000m}}{{3600s}} = \frac{5}{{18}}m/s\)

Vận tốc của Dũng:

\(12\frac{{km}}{h} = 12.\frac{5}{{18}}\frac{m}{s} = \frac{{10}}{3}\frac{m}{s} < 5\frac{m}{s}\) = vận tốc của con ong.

Vận tốc của con ong lớn hơn bạn Dũng.

Vậy: con ong sẽ đến B trước bạn Dũng.

shoppe