Đăng ký

Giải bài 73 trang 38 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

   Trong hai câu sau đây, câu nào đúng?

   Câu thứ nhất: Để nhân hai phân số cùng mẫu, ta nhân hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu.

   Câu thứ hai: Tích của hai phân số bất kì là một phân số có tử là tích của hai tử và mẫu là tích của hai mẫu.

Hướng dẫn giải

   Câu thứ hai là câu đúng. Đó là một cách phát biểu khác của quy tắc nhân phân số.