Đăng ký

Giải bài 83 trang 41 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

    Lúc 6 giờ 50 phút Việt đi xe đạp từ A đến B với vận tốc là 15km/h. Lúc 7h 10 phút bạn Nam đi xe đạp từ B để đến A với vận tốc là 12 km/h. Hai bạn gặp nhau ở C lúc 7 giờ 30 phút. Tính quãng đường AB.

Hướng dẫn giải

    Giải: 

    Thời gian bạn Việt đi quãng đường AC là: 

         7h30ph-6h50ph=40ph= \( \dfrac{2}{3}(h)\)

    Quãng đường AC là: 

              \(15. \dfrac{2}{3}=10(km)\)

    Thời gian bạn Nam đi quãng đường BC là: 

             \(7h30ph -7h10ph=20ph= \dfrac{1}{3}(h)\)

     Quãng đường BC dài: 

                    \(12. \dfrac{1}{3}=4(km)\)

      Độ dài quãng đường AB là: 

                 10+4=14(km)

           Đáp số 14km.

shoppe