Đăng ký

Giải bài 74 trang 39 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

    Điền các số thích hợp vào bảng sau:

   

Hướng dẫn giải

  Áp dụng quy tắc nhân phân số

      

shoppe