Đăng ký

Bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Khi nào ta kết luận được I là trung điểm của  đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong  các câu sau:

a) IA=IB.

b) AI+IB=AB.

c) AI+IB=AB và IA=IB.

d) IA=IB=AB/2.

Hướng dẫn giải

I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi I nằm giữa A, B và cách đều A, B (IA = IB).

Lời giải chi tiết

a) sai vì thiếu điều kiện nằm giữa. Ví dụ, trong hình sau có IA = IB nhưng I không phải là trung điểm của AB:

c) và d) đúng vì thỏa mãn cả hai điều kiện. Cả hai đã có điều kiện IA = IB, ngoài ra:

- Với c): từ AI + IB = AB suy ra I nằm giữa A, B (đã học trong bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB)

- Với d): từ IA = IB = AB/2 suy ra IA + IB = AB/2 + AB/2 = AB nên I nằm giữa A, B

Vậy: Câu c), câu d) đúng.

shoppe