Đăng ký

Giải bài 61 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Cho hai tia đối nhau Ox, Ox'. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox'vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

Hướng dẫn giải

Giải:

Hai tia OA, OB đối nhau nên O nằm giữa A và B.

Mà OA = OB = 2cm

Nên O là trung điểm của AB.

 

shoppe