Đăng ký

Giải bài 63 trang 126 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

a) IA = IB

b) AI + IB = AB

c) AI + IB = AB và IA = IB

d) IA = IB = AB/2

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chọn câu bao gồm đầy đủ hai điều kiện của định nghĩa trung điểm.

Vậy đáp án đúng là câu c) và d).