Đăng ký

Bài 62 trang 133 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Đố: Người ta buộc con Cún bằng sợi dây có một đầu buộc tại điểm O làm cho con Cún cách điểm O nhiều nhất là 9m (h.136). Con cún có thể tới các vị trí A,B,C,D để canh giữ mảnh vườn hình chữ nhật ABCD hay không?(Các kích thước như trên hĩnh vẽ).

Hướng dẫn giải

Áp dụng định lý Pytago

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(OA^2=4^2+3^2\)

      \(=16 + 9 = 25\)

Suy ra \(OA= 5 (m)\)

 *  \(OC^2=6^2+8^2=36+64=100\)

\(=> OC =10 (m)\)

*\(OB^2=4^2+6^2=16+36=52\)

\( \Rightarrow OB = \sqrt {52}  \approx 7,2\,\,(m)\)

* OD= 3+ 8= 9 + 64 = 73

\( \Rightarrow OD = \sqrt {73}  \approx 8,5\,\,(m)\)

Nên \(OA = 5 < 9; OB ≈ 7,2 < 9\) 

\(OC = 10 > 9; OD ≈ 8,5 < 9\) 

Như vậy con cún có thể đi tới các vị trí \(A, B, D\) nhưng không đến được vị trí \(C.\)

shoppe