Đăng ký

Bài 45 trang 80 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố vui: Hai bạn Hùng và Vân tranh luận nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân lại nói rằng không thể có được.

Theo bạn: Ai đúng ? Nêu một ví dụ.

Hướng dẫn giải

Hùng nói đúng. Tổng của hai số âm đã cho là một số âm bé hơn cả hai số đã cho.

Ví dụ: \( (-4) + (-5) = (-9) \)

Khi đó ta có: \( (-9) < (-4)\) ; \( (-9) < (-5)\)

shoppe