Đăng ký

Bài 44 trang 80 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.

Hướng dẫn giải

Một người đi từ C đến A rồi quay trở về B như hình 49.

Với quy ước rằng khi đi theo hướng từ C đến B thì quãng đường đi được biểu thị bởi số dương và theo hường ngược lại thì được biểu thị bởi số âm.

Tình khoảng cách CB, biết rằng khoảng cách giữa A và C là 3km, khoảng cách AB là 5km.

shoppe