Đăng ký

Giải bài 44 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.

Giải bài 44 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

              Hình 49

Hướng dẫn giải

Giải:

Có thể đặt mọt bài toán căn cứ vào hình 49 SGK như sau:

Một người xuất phát từ điểm C đi về hướng Nam 3km rồi quay trở lại đi về hướng Bắc 5km. Hỏi người đó cách điểm xuất phát C bao nhiêu km?