Đăng ký

Giải bài 41 trang 79 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) (-38 ) + 28 b) 273 + (-123) c) 99 + (-100) + 101
Hướng dẫn giải

Giải:

a) (-38) + 28 = -10;                       b) 273 + (-123) = 150;

c) 99 + (-100) + 101 = (99 + 101)+ (-100) = 200 + (-100) = 100.