Đăng ký

Giải bài 43 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B. Ta qui ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm).

Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là :

a) 10km/h và 7km/h ?

b) 10km/h và -7km/h ?

Giải bài 43 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                                      Hình 48

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Vận tốc ca nô là x (km/h) nghĩa là sau một giờ ca nô đi được quãng đường là x (km).

Giải:

a) Hai ca nô cùng đi về phái B nên sau một giờ chúng cách nhau 10 - 7 = 3 (km).

b) Một ca nô đi về phía B, một ca nô đi về phía A nên sau một giờ chúng cách nhau: 10 - (-7) = 17 (km).

shoppe