Đăng ký

Giải bài 36 trang 78 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106)b) (-199) + (-200) + (-201)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để cộng các số dương với nhau, cộng các số âm với nhau, rồi cộng hai kết quả lại với nhau.

Giải:

a) \(126+(-20)+2004+(-106)=126+[(-120_+(-106)]+2004=[126+(-126)]+2004=2004\)

b) \((-199)+(-200)+(-201)=[(-199)+(-201)]+(-200)=(-400)+(-200)=-600.\)