Đăng ký

Giải bài 46 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Giải bài 46 trang 80 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) 187 + (-54) b) (-203) + 349 c) (-175) + (-213)
Hướng dẫn giải

Giải:

a) 187 + (-54) = 133b) (-203) + 349 = 146c) (-175) + (-213) = -388