Đăng ký

Giải bài 45 trang 80 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân nói rằng không thể có được.

Theo bạn ai đúng? Nếu một ví dụ

Hướng dẫn giải

Giải:

Hùng nói đúng. Khi cộng hai số nguyên âm thì tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng.

Ví dụ: (-3) + (-5) = -7, thấy rõ -7 < -2 và -7 < -5.