Tính giá trị của biểu thức - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Tính giá trị của biểu thức được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán 3

1. a 205 + 60 + 3 =  265 + 3 = 268                                268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217                               b 462 – 40 + 7 = 422 + 7 = 429   387 – 7 – 80 = 380  80 = 300. 2.  a 15 times 3 times 2 = 45 times 2 = 90                     48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4       

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Tính giá trị của biểu thức - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!