Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 43 SGK Toán 3

1. 2.  Hình 1 có 4 góc vuông Hình 2 có 2 góc vuông. 3. Hình A được ghép bởi miếng bìa 1 và miếng bìa 4. Hình B được ghép bởi miếng bìa 2 và miếng bìa 3. 4. Học sinh lấy tờ giấy bất kì gấp đôi rồi gấp tư như hình vẽ để được góc vuông. Các em có thể lấy góc vuông này thay eke để kiểm tra nhận biết góc

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!