So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 61 SGK Toán 3

1.  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số bé ? Số bé bằng một phần mấy số lớn ?   8 2 4 frac{1}{4}  6 3 2 frac{1}{2}  10 2 5 frac{1}{5}  Số lớn Số bé Số lớn gấp mấy lần số bé ? Số bé bằng một phần mấy số lớn ?   8 2 4 frac{1}{4}  6 3 2 frac{1}{2}  10 2 5 frac{1}{5}  2. Số sách ngăn dư

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!