Phép chia hết và phép chia có dư - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Phép chia hết và phép chia có dư được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 29, 30 SGK Toán 3

1.   2. a Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8 b Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 không có dư hoặc phép chia đã cho có số dư 6 bằng số chia 6 c Ghi Đ vào ô trống vì 48 : 6 = 8 d Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 dư 2 hoặc phép chia đã cho lại có số dư 5 lớn hơn số chia 3. 3.  Đã khoanh tròn vào {1 over

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Phép chia hết và phép chia có dư - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!