Luyện tập trang 82 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 82 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3

1. a 238 – 55 – 35 = 238 – 20 = 218     175 – 30 + 20 = 175 – 50 = 125 b 84 : 4 : 2 = 84 : 2 = 42    72 + 18 times 3 = 90 times 3 = 270. 2.  a 421 – 200 times 2 = 221 times 2 = 442     421 – 200 times 2 = 421 – 400 = 21 b 90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91     90 + 9 : 9 = 99 : 9 = 11 c

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 82 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!