Luyện tập trang 81 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 81 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 81 SGK Toán 3

1. a 125 – 85 + 80 = 40 + 80 = 120     21 times 2 times 4 = 42 times 4 = 168 b 68 + 32 – 10 = 100 – 10 = 90     147 : 7 times 6 = 21 times 6 = 126 2.  a 375 – 10 times 3 = 375 – 30 = 345     64 : 8 + 30 = 8 + 30 = 38 b 306 + 93 : 3 = 306 + 31 = 337    5 times 11 – 20 = 55 – 20

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 81 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!