Luyện tập trang 76 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 76 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77 SGK Toán 3

2.  MẪU:      9 chia 4 được 2, viết 2. Lấy 2 nhân 4 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1.  Hạ 4 được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3. Lấy 3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2. Hạ 8, được 28; 28 chia 4 được 7, viết 7. Lấy 7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0.    LỜI GIẢI CHI TIẾT 1.  2.  3. Tóm tắt: GIẢI CÁCH 1 Quãng đư

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 76 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!