Luyện tập trang 69 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 69 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3

1.  a 9 times 6 =     54    9 times 7 = 63      9times 8 = 72     9 times 9 = 81     54  : 9 =  6      63 : 9 =  7        72 : 9 =  8        81 : 9 = 9 b 18 : 9 =    2      27 : 9  = 3       36 : 9 =  4        45 : 9 = 5     18 : 2 =    9        27 : 3 =  9       3

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 69 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!