Luyện tập trang 67 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 67 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 3

1.  744g  > 474g                             305g < 350g 400g + 8g < 480g                      450g <  500g – 40g 1kg > 900g   + 5 g                     760g + 240g  = 1kg 2.  4 gói kẹo cân nặng là: 130 times 4 = 520 g Cả kẹo và bánh mẹ mua cân nặng là: 520 + 175 = 695 g. Đáp số:

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 67 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!