Luyện tập trang 64 SGK Toán 3 - Toán lớp 3

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 64 SGK Toán 3 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 3

1.  a 9 x 1 = 9             9 x 5 = 45            9 x 4 = 32                  9 x 10 = 90     9 x 2 = 18           9 x 7 = 63            9 x 8 = 72                  9 x 0 = 0     9 x 3 = 27           9 x 9 = 81            9 x 6 = 54                  0 x 9 = 0 b 9 x 2 = 18           9 x 5 = 45       

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 64 SGK Toán 3 - Toán lớp 3 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!