Luyện tập trang 61 SGK Toán 5 - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Luyện tập trang 61 SGK Toán 5 được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 61 SGK Toán 5

a Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. b Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính. LỜI GIẢI CHI TIẾT a eqalign{ & left {2,5 times 3,1} right times 0,6cr& = 7,75 times 0,6 = 4,65 cr & 2,5 times left {3,1 times 0,6} r

Bài 2 trang 61 (Luyện tập) SGK Toán 5

Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. Biểu thức có chứa phép cộng và phép nhân thì ta tính thực hiện phép nhân trước, phép cộng sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 28,7 + 34,5  × 2,4 = 63,2 × 2,4 = 151,68 b 28,7 + 34,5 × 2,4 = 28,7 + 82,8 = 111,5

Bài 3 trang 61 SGK Toán 5

Số km đi được trong 2,5 giờ = số km đi được trong 1 giờ x 2,5. LỜI GIẢI CHI TIẾT Trong 2,5 giờ người đó đi được số kilômét là:              12,5 x 2,5 = 31,25 km                                           Đáp số: 31,25 km

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Luyện tập trang 61 SGK Toán 5 - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!