Ôn tập: So sánh hai phân số - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: So sánh hai phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

a Trong hai phân số cùng mẫu số:  Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.  Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn. Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau. b Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh các tử sổ của chúng. LỜI GIẢI CHI TIẾT

Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh các phân số sau khi quy đồng. LỜI GIẢI CHI TIẾT a Quy đồng mẫu số: MSC = 18 dfrac{8}{9}=dfrac{16}{18}; dfrac{5}{6}=dfrac{15}{18}; Giữ nguyên dfrac{17}{18} Ta có: dfrac{15}{18}< dfrac{16}{18}< dfrac{17}{18} hay dfrac{5}{6}< dfrac{8}{9}< dfra

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: So sánh hai phân số - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!