Số thập phân bằng nhau - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Số thập phân bằng nhau được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 40 SGK Toán 5

a 7,800 = 7,80= 7,8     64,9000 = 64,900 = 64,90 = 64,9     3,0400 = 3,040= 3,04 b 2001,300 = 2001,30 = 2001,3     35,020 = 35,02     100,0100 = 100,010 = 100,01

Bài 2 trang 40 SGK Toán 5

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 5,612;                          17,2= 17,200;              480,59= 480,590 b 24,5 = 24,500;           80,01= 80,010;               14,678

Bài 3 trang 40 SGK Toán 5

Vì 0,100 = frac{100}{1000} nên Lan viết đúng. 0,100 =0,10 = frac{10}{100} nên Mỹ viết đúng.  0,100 = 0,1 = frac{1}{10} nên Hùng viết sai.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Số thập phân bằng nhau - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!