Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 10 SGK Toán 5

Quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hoặc trừ hai phân số sau khi quy đồng. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  frac{6}{7}+frac{5}{8}  =frac{48}{56}+frac{35}{56}=frac{83}{56} ; b  frac{3}{5}frac{3}{8}  =frac{24}{40}frac{15}{40}=frac{9}{40} ; c  frac{1}{4}+frac{5}{6}  =frac{6}{24}+frac{20}{

Bài 2 trang 10 SGK Toán 5

Quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hoặc trừ hai phân số sau khi quy đồng. Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. LỜI GIẢI CHI TIẾT a 3 +  frac{2}{5}=  frac{3}{1}+frac{2}{5}=  frac{15}{5}+frac{2}{5}=frac{17}{5} ; b 4   frac{5}{7}= frac{4}{1}frac{5}

Bài 3 trang 10 SGK Toán 5

Số bóng màu vàng là: 1   left frac{1}{2} +frac{1}{3}right  =  frac{1}{6} .

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!