Ôn tập: Khái niệm về phân số - Toán lớp 5

Tổng hợp các bài giải bài tập trong Ôn tập: Khái niệm về phân số được biên soạn bám sát theo chương trình Đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các em cùng theo dõi nhé!

Bài 1 trang 4 SGK Toán 5

a Cách đọc phân số: đọc tử số rồi đọc phần sau đó đọc mẫu số. b Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. LỜI GIẢI CHI TIẾT a frac {5}{7}: năm phần bảy; frac {25}{100}: hai mươi lăm phần một trăm hoặc hai mươi lăm phần trăm; frac {91}{38}:

Bài 2 trang 4 SGK Toán 5

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác 0 có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia. LỜI GIẢI CHI TIẾT 3 : 5 = frac {3}{5} ;      75 : 100 = frac {75}{100};     9 : 17 = frac {9}{17}.

Bài 3 trang 4 SGK Toán 5

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số là 1. LỜI GIẢI CHI TIẾT  32 =frac {32}{1};     105 = frac {105}{1};       1000 = frac {1000}{1}.    

Bài 4 trang 4 SGK Toán 5

Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau và khác 0. LỜI GIẢI CHI TIẾT a  1 = frac {6}{6 };                            b  0 = frac {0}{5}.

Trên đây là hệ thống lời giải các bài tập trong Ôn tập: Khái niệm về phân số - Toán lớp 5 đầy đủ và chi tiết nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!